Aktuálny stav marketingu obsahu 2014

Keď nájdem infografiku, ako je táto, od spoločnosti LinkSmart, platformy na propagáciu obsahu, vždy mám dobrý pocit, keď napíšem Corporate Blogging for Dummies a nadčasové rady, ktoré poskytla spoločnostiam. Aj keď kapitola o vyhľadávacích nástrojoch môže byť trochu neaktuálna, ostatné stratégie sú v knihe pevné. Firemné blogovanie je základom akejkoľvek stratégie marketingu obsahu a z roka na rok exponenciálne rastie. Žijeme v