SimplyCast: Komunikačná platforma toku zákazníkov

SimplyCast 360 Automation Manager kombinuje 15-kanálové výstupy do jednej platformy, čo umožňuje účastníkom testovania vytvárať automatizované marketingové kampane a komunikačné toky. Ich riešenie vám umožňuje osloviť správnych ľudí v pravý čas prostredníctvom preferovaného spôsobu komunikácie. Spojte sa so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi na základe uložených údajov, ich záujmov a ich minulých interakcií s vašou organizáciou, aby ste zvýšili návratnosť investícií. Riešenie pre automatizáciu marketingu SimplyCast vám umožňuje nastavenie