Ako zarábajú inzerenti na marcovom šialenstve?

V roku 2015 celkovo sledovalo NCAA March Madness celkovo 11.3 milióna divákov, spolu s rekordnými 80.7 miliónmi divákov živých videostreamov. Najsledovanejšia hra prilákala celkovo 28.3 milióna divákov. Ak si myslíte, že to nie je veľká vec, mali by ste tento mesiac vyskúšať prácu v centre Indianapolisu (kde sú naše kancelárie)! Väčšinu mesiaca budeme pracovať z domu. Táto infografika spoločnosti Koeppel Direct zdôrazňuje obrovskú príležitosť, ktorú musia značky a obchodníci dosiahnuť

Útok a obrana generovania dopytu

Keď prebiehajú hry March Madness Sweet Sixteen, spoločnosť Integrate si myslela, že by to bol vhodný čas na využitie kolegiálneho športového nadšenia ich cieľových osôb. Nová infografika Integrate je aktuálna, zábavná infografika, ktorá využíva slabo zahalené, ale dúfajme, že informačné basketbalové metafory na ilustráciu výhod automatizácie snáh o generovanie dopytu od tretích strán. Medzi kľúčové body infografiky patria: Zlý priestupok - Ručné úlohy a pomalé reakčné časy Veľký priestupok - Automatizácia získavania ďalších príležitostí Zlá obrana