GroupSolver: Využite AI a NLP pri prieskume trhu

Ak ste niekedy vypracovali prieskum a dúfali, že z odpovedí získate kvantitatívne a kvalitatívne zistenia, pochopíte, aké ťažké je otázky formulovať. Slová, štruktúra a gramatika, ktoré sa pýtate, môžu viesť k výsledkom, ktoré váš výskum zvedú z cesty. Ako produktový manažér som na to veľa narazil s cieľovými skupinami. Ak by som testoval nové používateľské rozhranie, požiadanie o spätnú väzbu by mohlo spôsobiť, že príjemca bude rozhranie prehľadávať

Lepší výskum, lepšie výsledky: Metodika platformy ResearchTech

Methodify je platforma automatizovaného prieskumu trhu a je jednou z mála globálnych aplikácií, ktorá je špeciálne vyvinutá na automatizáciu celého procesu výskumu. Platforma umožňuje spoločnostiam ľahší a rýchlejší prístup k rozhodujúcim poznatkom o spotrebiteľoch v každej fáze procesu vývoja a marketingu produktu, aby mohli robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Pokiaľ ide o ďalší krok, produkt Methodify bol navrhnutý tak, aby bol prispôsobiteľný, a poskytoval spoločnostiam spätnú väzbu od spotrebiteľov k akejkoľvek oblasti