Marketingové dirigenty ... chyba .. Konzultanti

Keď som začal DK New Media, jedným z rozhodnutí, ktoré bolo treba urobiť, bolo vlastne to, ako označiť spoločnosť. Keď uvažujem nad marketingom a jeho vývojom, často ho porovnávam s dirigentom a symfóniou. Ako konzultant sa musím veľmi podobať dirigentovi, ktorý pomáha kombinovať rôzne médiá a stimulovať ich, aby dosiahli správne tóny v správnom čase, aby bola stratégia plne realizovaná. Ja som nechcela