ProofHQ: Online korektúra a automatizácia pracovných postupov

ProofHQ je softvér na korektúru online založený na SaaS, ktorý zjednodušuje kontrolu a schvaľovanie obsahu a kreatívnych aktív tak, aby boli marketingové projekty dokončené rýchlejšie a s menším úsilím. Nahrádza procesy elektronickej pošty a tlačených kópií, dáva tímom kontrolných tímov nástroje na spoločnú kontrolu kreatívneho obsahu a nástroje manažérov marketingových projektov na sledovanie prebiehajúcich kontrol. ProofHQ sa dá použiť na všetkých médiách vrátane tlače, digitálnych a zvukových / vizuálnych. Kreatívne podklady sa zvyčajne kontrolujú a schvaľujú pomocou

Blogger Haven pre SEO Black Hat

Dobrý priateľ a mentor, Ron Brumbarger mi dnes ráno poslal poznámku so znepokojujúcim odkazom na blog v službe Blogger, ktorý sa objavil v časti Google Alerts pre niektoré kľúčové slová, ktoré sledoval. Nebudem tu opakovať kľúčové slová, pretože nechcem, aby moji návštevníci odkazovali alebo navštívili blog, ale zistenia boli dosť znepokojujúce. Tu je časť textu z blogu, s ktorou som našiel odkaz na: URL a názov