Využitie správy digitálnych aktív na zefektívnenie sociálnej podpory

Momentálne máme dvoch klientov, ktorí majú milióny zákazníkov po celej krajine. Tlak na rozšírenie stratégie sociálnych médií, ktorá podporuje, reaguje a reaguje na túto veľkosť siete, nie je žiadny malý podnik - a je skutočne nemožná bez použitia pracovného toku a automatizácie. Firmy si neuvedomujú, že nástroje na úpravu a pracovný tok na zjednodušenie možnosti vyhľadávať, schvaľovať a zverejňovať obsah generovaný používateľmi už existujú. Používateľom generovaný obsah (UGC) je úžasný