Výhody automatizácie mobilného marketingu

Jedným z hlavných cieľov organizácií je zosúladiť tím marketingu a predaja tak, aby efektívnejšie komunikovali a integrovali svoje pracovné procesy. Na jednej strane marketing potrebuje knižnicu zdrojov a proces generovania potenciálnych zákazníkov, zatiaľ čo predaj vyžaduje ľahkú mobilitu a kolaterál predaja na dosah ruky. Aj keď sa činnosti pre tieto oddelenia môžu líšiť, stále sú navzájom veľmi prepojené. To je miesto, kde myšlienka