Sila systémov na dolovanie dát a podporu rozhodovania

Táto infografika z New Jersey Institute of Technology ilustruje systémy na dolovanie dát a podporu rozhodovania a definuje štyri rôzne procesy v rámci celého systému. Správa údajov - zhromažďuje informácie, ktoré má spoločnosť k dispozícii, zo svojich predajov, záznamov a správ od zákazníkov. Model Management - pokusy o vytvorenie záverov z existujúcich obchodných stratégií s cieľom zistiť, či sú alebo nie sú úspešné. Znalostný modul - sa snaží vytvoriť nové paradigmy na interakciu s trendmi.