Zariadenia orientované na zákazníka a ako s nimi môžete uvádzať na trh

V modernom marketingu je práca SOT čoraz náročnejšia. Technológie menia správanie spotrebiteľa. Pre spoločnosti je ťažké zabezpečiť konzistentné skúsenosti so značkou v maloobchodných prevádzkach a ich digitálnych vlastnostiach. Skúsenosti zákazníkov medzi online a fyzickou prítomnosťou značky sa veľmi líšia. Budúcnosť maloobchodu spočíva v prekonaní tejto digitálnej a fyzickej priepasti. Zariadenia orientované na zákazníka vytvárajú relevantné a kontextové digitálne interakcie na zvýšenie zákazníckej skúsenosti na fyzických miestach.