Pochopenie dôležitosti pokynov pre kvalitu zásob (IQG)

Nákup médií online nie je na rozdiel od nákupu matraca. Spotrebiteľ môže v jednom obchode vidieť matrac, ktorý si chce kúpiť, pričom si neuvedomuje, že v inom obchode je ten istý kus nižšia cena, pretože je pod iným názvom. Tento scenár veľmi sťažuje kupujúcemu vedieť, čo presne získava; to isté platí pre online reklamu, kde sa jednotky kupujú, predávajú a prebaľujú

Som jediný, kto stále miluje kreatívny marketing?

Išiel som autom po západnej strane mesta, pozrel som sa na bilbord a bol tam bilboard na náradie. Namiesto toho, aby bol billboard typickým reklamným spotom, šla reklama až po zem. Rameno vybehlo na stĺp a skutočný nástroj bol v oblasti billboardov. Vyzeralo to, akoby ruka vyšla priamo zo zeme. Keby som potreboval kladivo, tak by som