MQL sú Passé - generujete MQM?

MQM je nová marketingová mena. Marketingovo kvalifikované stretnutia (MQM) s perspektívami a zákazníkmi poháňajú predajný cyklus rýchlejšie a lepšie zvyšujú objem výnosov. Ak nedigitalizujete poslednú míľu svojich marketingových kampaní, ktorá vedie k väčšiemu víťazstvu u zákazníkov, je načase zvážiť najnovšie marketingové inovácie. Dostali sme sa do procesu premeny hry zo sveta MQL na svet, v ktorom sú primárnou marketingovou devízou potenciálni ľudia pripravení na konverzáciu. The