Prehratie: Všeskanálová komplexná platforma umožňujúca odchádzajúci predaj

Ako malý podnik som vždy zápasil s predajom. Problémom nebola stratégia predaja, ale to boli zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby sa perspektívnym zákazníkom pomohlo dostať sa do cieľa. Bol to vlastne hlavný dôvod, prečo som založil našu spoločnosť Salesforce Partner, Highbridge. Moji partneri úplne pochopili, že zavedenie procesov a zdrojov na posunutie predajnej cesty vpred je základom rastúceho podnikania. Pokiaľ som bol