Platené, vlastnené a zarobené médiá: definícia, publikum a funkcie

Propagácia obsahu závisí od 3 primárnych kanálov - platené médiá, vlastnené médiá a zarobené médiá. Aj keď tieto typy médií nie sú nové, zmenila sa ich dôležitosť a prístup k vlastneným a zarobeným médiám, ktoré sú výzvou pre tradičnejšie platené médiá. Pamela Bustard, mediálna chobotnica, platené, vlastné a zarobené definície médií Podľa Media Octopus sú tieto definície: platené médiá - čokoľvek, za čo sa platí, aby sa prevádzka premietla do vlastníctva