Aký je správny marketingový rozpočet ako percento z príjmu?

Sú občas nepríjemné chvíle, keď sa ma spoločnosť spýta, prečo im nie je venovaná toľko pozornosti ako ich konkurencii. Aj keď je možné, že podnik predbehne konkurenciu kvôli vynikajúcemu produktu alebo ľuďom, je tiež pravdepodobnejšie, že zvíťazí spoločnosť s najväčšími investíciami do predaja a marketingu. Ani vynikajúci produkt a neuveriteľné ústne podanie nedokáže vždy prekonať neuveriteľný marketing. Sú tam tri