Ak zhromažďujete údaje, váš zákazník má tieto očakávania

Nedávna správa z Thunderhead.com predefinuje zapojenie zákazníkov v dobe digitálnej transformácie: Engagement 3.0: Nový model pre zákaznícke zapojenie poskytuje pohľad na celý obraz zákazníckej skúsenosti. Tu je niekoľko dôležitých zistení: 83% zákazníkov má pozitívny pocit z podnikania, ktoré dobre využíva informácie a údaje, ktoré o svojich zákazníkoch majú, napríklad zvýraznením podrobností o produktoch a službách, ako aj ponúk, z ktorých budú mať úžitok.