7 krokov k vytvoreniu marketingového videa Killer

Momentálne pripravujeme animované video pre jedného z našich klientov. Majú veľa návštevníkov, ktorí prichádzajú na ich stránky, ale nevidíme ľudí, ktorí sa tu zdržiavajú príliš dlho. Krátky vysvetľovač bude dokonalým nástrojom na nasadenie, aby sa impozantným spôsobom dostali ich hodnotové ponuky a diferenciácia medzi nových návštevníkov. Štúdie ukazujú, že dopyt spotrebiteľov po video obsahu dramaticky vzrástol, 43% z nich chce vidieť viac