S akými metrikami možno merať účinnosť marketingu obsahu

Pretože budovanie autority obsahu si vyžaduje čas a dynamiku, spoločnosti často frustruje meranie efektívnosti stratégie a zosúladenie týchto metrík s generovanými výnosmi. Máme tendenciu diskutovať o metrikách z hľadiska hlavných indikátorov a skutočných metrík konverzie. Tieto dva prípady spolu súvisia, vyžaduje si však určitú prácu, aby sa zistil vplyv príkladov páči sa mi na konverzie. Možno sa vám páči na Facebooku viac o vašom bzučiacom humore na vašej facebookovej stránke