Marketingové výzvy - a riešenia - pre rok 2021

Minulý rok bol pre obchodníkov hrboľatá jazda, ktorá prinútila podniky takmer vo všetkých odvetviach otočiť alebo dokonca nahradiť celé stratégie tvárou v tvár nepredstaviteľným okolnostiam. Pre mnohých bola najvýznamnejšou zmenou vplyv sociálneho dištancovania sa a ochrany na danom mieste, čo spôsobilo obrovský nárast aktivity v oblasti online nakupovania, a to aj v odvetviach, kde elektronický obchod nebol predtým taký výrazný. Tento posun vyústil do preplneného digitálneho prostredia a ďalších organizácií sa uchádzalo o zákazníka

ePR láme marketing ... v Európe

GDPR bolo predstavené máj 2018 a bolo to dobré. No to je úsek. Obloha nezapadla a všetci išli okolo svojho dňa. Niektoré neprerušovanejšie ako iné. Prečo? Pretože to zaisťovalo slobodne dané, od občana Európy sa teraz vyžadoval konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, kým im spoločnosť mohla poslať e-mail. Dobre ... Ale poďme si to zrekapitulovať. Nehovorili nám marketingoví automatizovaní giganti sveta, HubSpots, Marketos atď., Že obsah je kráľom? Ak ho vytvoríte,