Spotrebitelia uprednostňujú výber a interaktivitu ... dokonca aj pri videu

Existujú tri základné typy webov, ktoré organizácie pre svoju spoločnosť publikujú: Brožúra - statický web, ktorý je jednoducho ukážkou, ktorú si môžu návštevníci vyskúšať. Dynamický - neustále aktualizovaný web, ktorý poskytuje správy, aktualizácie a ďalšie médiá. Interaktívna - stránka, ktorá ponúka návštevníkovi navigáciu a interakciu podľa jeho želania. Medzi príklady interaktivity, ktorú sme pre klientov urobili, patria interaktívne infografiky, kalkulačky návratnosti investícií alebo ceny, interaktívne mapy,