Digimind: Analýza sociálnych médií pre podnik

Digimind je popredná spoločnosť v oblasti monitorovania sociálnych médií SaaS a konkurenčná spravodajská spoločnosť, ktorú využívajú podnikové spoločnosti a agentúry s nimi spolupracujúce. Spoločnosť ponúka niekoľko riešení: Digimind Social - na pochopenie publika, meranie návratnosti investícií do sociálneho marketingu a analýzu vašej reputácie. Digimind Intelligence - ponúka konkurenčné a priemyselné monitorovanie, takže môžete predvídať posuny trhu a identifikovať obchodné príležitosti. Social Command Center - centrum zobrazenia v reálnom čase na prezentáciu sociálnej viditeľnosti vašej značky. S