Maximalizujte svoje marketingové úsilie na rok 2022 pomocou správy súhlasu

Rok 2021 bol rovnako nepredvídateľný ako rok 2020, keďže množstvo nových problémov je výzvou pre maloobchodníkov. Obchodníci budú musieť zostať agilní a reagovať na staré a nové výzvy a zároveň sa snažiť urobiť viac s menej. COVID-19 nezvratne zmenil spôsob, akým ľudia objavujú a nakupujú – teraz do už aj tak komplikovanej hádanky pridajte zložené sily variantu Omicron, narušenie dodávateľského reťazca a kolísavý sentiment spotrebiteľov. Maloobchodníci, ktorí chcú zachytiť zadržiavaný dopyt, sú

Marketingové výzvy - a riešenia - pre rok 2021

Minulý rok bol pre obchodníkov hrboľatá jazda, ktorá prinútila podniky takmer vo všetkých odvetviach otočiť alebo dokonca nahradiť celé stratégie tvárou v tvár nepredstaviteľným okolnostiam. Pre mnohých bola najvýznamnejšou zmenou vplyv sociálneho dištancovania sa a ochrany na danom mieste, čo spôsobilo obrovský nárast aktivity v oblasti online nakupovania, a to aj v odvetviach, kde elektronický obchod nebol predtým taký výrazný. Tento posun vyústil do preplneného digitálneho prostredia a ďalších organizácií sa uchádzalo o zákazníka