Infusionsoft teraz obsahuje responzívne, bez kódovania, drag and drop vstupné stránky

Práve dnes som pracoval s klientom, ktorý mal fantastické články, ktoré priťahovali na ich stránkach veľkú pozornosť. Angažovanosť bola dobrá a obsah poháňal organickú premávku, nastal však len jeden problém. Spoločnosť nemala žiadny typ výzvy na akciu, ktorá by presmerovala náskok pred ich predajným tímom. Optimálne potrebovali výzvu na akciu, ktorá návštevníka otvorila na vysoko relevantnú cieľovú stránku, ktorá pomáha návštevníka presadiť