6 príkladov toho, ako mohli podniky počas pandémie rásť

Na začiatku pandémie mnoho spoločností znížilo svoje reklamné a marketingové rozpočty kvôli zníženiu výnosov. Niektoré podniky si mysleli, že v dôsledku hromadného prepúšťania zákazníci prestanú míňať, takže sa znížil rozpočet na reklamu a marketing. Tieto spoločnosti sa zastavili v reakcii na ekonomické ťažkosti. Okrem spoločností váhajúcich s pokračovaním alebo spustením nových reklamných kampaní sa o získanie a udržanie klientov usilovne usilovali aj televízne a rozhlasové stanice. Agentúry a marketing

Predaj a marketing teraz tvoria 48% rozpočtu spoločnosti na IT

Počuli sme to už nejaký čas, ale je stále nevyhnutné, aby spoločnosti uznali skutočnosť, že sa marketingové rozpočty posúvajú. Spoločnosti pokračujú v investovaní do marketingových technológií, aby podporili svoje stratégie akvizície, udržania a upsell bez toho, aby museli pridávať ľudské zdroje. Zatiaľ čo investície do IT sú primárne investíciou do bezpečnosti a rizika - inými slovami „musia“ - marketingové investície si naďalej vyžadujú návratnosť investícií a úplné vyhodnotenie. Hoci CIO stále vedú