Gong: Konverzačná spravodajská platforma pre predajné tímy

Analytický engine spoločnosti Gong analyzuje predajné hovory na individuálnej a agregovanej úrovni, aby ste pochopili, čo funguje (a čo nie). Gong začína jednoduchou integráciou kalendára, kde skenuje kalendár jednotlivých obchodných zástupcov a hľadá nadchádzajúce obchodné stretnutia, hovory alebo ukážky, ktoré sa majú zaznamenať. Gong sa potom pripojí ku každému naplánovanému predajnému hovoru ako účastník virtuálneho stretnutia, aby reláciu zaznamenal. Zaznamenáva sa zvuk aj video (napríklad zdieľanie obrazovky, prezentácie a ukážky)