Zákazníci sa vás snažia osloviť na sociálnych sieťach, ste tam?

5 zo 6 žiadostí spotrebiteľov o sociálne médiá o podnikanie zostáva nezodpovedaných. Podniky naďalej robia hroznú chybu v tom, že využívajú skôr sociálne médiá ako vysielacie médium, než aby uznali ich vplyv ako komunikačného média. Spoločnosti si dávno uvedomili dôležitosť riadenia prichádzajúcich hovorov, pretože spokojnosť zákazníka sa dá priamo pripísať udržaniu a zvýšeniu hodnoty pre zákazníka. Objem žiadostí o sociálne médiá sa medziročne zvýšil o 77%.