Funkcie marketingovej platformy pre sociálne médiá

Ak ste veľká organizácia, obvykle potrebujete šesť dôležitých aspektov podnikového softvéru: Hierarchie účtov - asi najžiadanejšou vlastnosťou akejkoľvek podnikovej platformy je schopnosť vytvárať v rámci riešenia hierarchie účtov. Materská spoločnosť teda môže publikovať v mene značky alebo franšízy pod nimi, pristupovať k ich údajom, pomáhať pri zavádzaní a správe viacerých účtov a kontrolovať prístup. Procesy schvaľovania - podnikové organizácie zvyčajne majú

Spredfast: Správa sociálnych médií podniku

Kompletný systém správy sociálnych médií poskytuje jednotnú platformu na zapojenie a aktiváciu zákazníkov a fanúšikov vo všetkých sociálnych kanáloch. Spoločnosť Spredfast bola uvedená na trh v roku 2010 s cieľom poskytnúť podnikovým spoločnostiam a agentúram úplné riešenie na správu všetkých ich relevantných sociálnych sietí z centralizovaného umiestnenia. Spredfast SMMS sa zameriava na kľúčové oblasti pre podnikovú organizáciu - flexibilná organizácia podľa iniciatívy, schvaľovacích tímov a prispôsobeného pracovného toku, hlboké oprávnenie a prichádzajúce smerovanie. Denné zapojenie -