Čo je systém správy zmlúv? Ako populárne sú?

V treťom ročníku SpringCM Stav správy zmlúv uvádzajú, že iba 32% respondentov prieskumu používa riešenie správy zmlúv, čo je o 6% viac ako v minulom roku. Systémy na správu zmlúv poskytujú organizácii prostriedky na bezpečné písanie alebo nahrávanie zmlúv, distribúciu zmlúv, sledovanie činnosti, správu úprav, automatizáciu procesu schvaľovania a agregáciu štatistík zmlúv pre výkazníctvo. To nie je prekvapujúce, ale je alarmujúce, že veľká väčšina spoločností odosiela zmluvy prostredníctvom