Osvojenie si Freemium konverzie znamená vážny záujem o analýzu produktu

Či už hovoríte o Rollercoaster Tycoon alebo Dropbox, ponuky freemium sú stále bežným spôsobom, ako prilákať nových používateľov k spotrebným aj podnikovým softvérovým produktom. Po prihlásení na bezplatnú platformu niektorí používatelia nakoniec prevedú na platené plány, zatiaľ čo oveľa viac zostane na bezplatnej úrovni a bude mať obsah s ľubovoľnými funkciami, ku ktorým majú prístup. Výskumu na tému bezplatnej premeny a udržania zákazníka je veľa a spoločnosti sú neustále vyzývané, aby uskutočňovali ešte prírastkové vylepšenia

Zuora: Automatizujte svoje opakujúce sa operácie fakturácie a predplatného

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom aplikácií trávia veľa času vývojom svojich platforiem, ale často im unikne jeden z najdôležitejších prvkov potrebných pre úspech - správa predplatného. A nejde o jednoduchý problém. Medzi platobnými bránami, vrátením tovaru, kreditmi, zľavami, predvádzacími lehotami, balíčkami, internacionalizáciou, zdanením ... opakovaná fakturácia môže byť nočnou morou. Ako skoro všetko, aj tu existuje platforma. Zuora. Zuora Správa opakujúcich sa fakturácií a predplatných automatizuje váš proces, či už je to opakujúci sa, podľa použitia, pomernej časti alebo