4 stratégie na premenu nových návštevníkov na vracajúcich sa

V priemysle obsahu máme obrovský problém. Prakticky každý jeden zdroj, ktorý čítam v obsahovom marketingu, súvisí so získavaním nových návštevníkov, oslovovaním nových cieľových skupín a investovaním do nových mediálnych kanálov. To sú všetko akvizičné stratégie. Získavanie zákazníkov je najpomalší, najťažší a nákladný spôsob zvyšovania výnosov bez ohľadu na odvetvie alebo typ produktu. Prečo sa táto skutočnosť stráca v obsahových marketingových stratégiách? Je to približne o 50% jednoduchšie