Groove: Tickety technickej podpory pre tímy podpory

Ak ste prichádzajúcim predajným tímom, tímom zákazníckej podpory alebo dokonca agentúrou, rýchlo rozpoznáte, ako sa môžu zákazníci a potenciálne zákazníci stratiť v prílivovej vlne e-mailov, ktoré každá osoba dostane online. Musia existovať lepšie prostriedky na zhromažďovanie, prideľovanie a sledovanie všetkých otvorených požiadaviek pre vašu spoločnosť. To je miesto, kde vstupuje do hry softvér help desk a pomáha zabezpečiť, aby sa váš tím sústredil na svoju reakciu a zákaznícke služby.