ActionIQ: Platforma zákazníckych údajov novej generácie na zosúladenie ľudí, technológií a procesov

Ak ste podniková spoločnosť, v ktorej ste distribuovali údaje do viacerých systémov, je platforma Customer Data Platform (CDP) takmer nevyhnutnosťou. Systémy sú často zamerané na interný podnikový proces alebo automatizáciu… nie na schopnosť prezerať aktivity alebo údaje na ceste zákazníka. Predtým, ako sa zákaznícke dátové platformy dostali na trh, zdroje potrebné na integráciu ďalších platforiem zabránili jedinému záznamu pravdy, kde môže ktokoľvek v organizácii vidieť aktivitu okolo

Lievik: Zhromažďujte, transformujte a napájajte marketingové údaje

Pretože vo vašom zásobníku predaja a marketingu je stále viac a viac nástrojov, tvorba centralizovaných prehľadov môže byť celkom fuška. Väčšina marketingových pracovníkov, ktorých poznám, trávi veľa času zhromažďovaním a transformáciou údajov a manuálnym vytváraním prehľadov, ktoré potrebujú na tvorbu prehľadov o kampaniach a ďalších marketingových metrikách. Lievik: Integrácie s viac ako 500 zdrojmi údajov Lievik odoberá chaotické a umlčané údaje zo všetkých zdrojov, aby automaticky generoval údaje pripravené na podnikanie, ktoré sú plne harmonizované, aktuálne a