vidREACH: Platforma pre e-mail s novými predstavami o prospekte

Vedúca generácia je hlavnou zodpovednosťou za marketingové tímy. Sú zamerané na hľadanie, zapojenie a premenu cieľovej skupiny na potenciálnych zákazníkov, ktorí sa môžu stať zákazníkmi. Pre podnik je životne dôležité vytvoriť marketingovú stratégiu, ktorá podporuje generovanie olova. Z tohto hľadiska marketingoví odborníci stále hľadajú nové spôsoby, ako vyniknúť, najmä v často presýtenom svete. Väčšina marketingových pracovníkov B2B sa obracia na e-mail a považuje ich za najúčinnejšiu distribúciu