Referenčné hodnoty: Ako dobre fungujú vaše webináre?

Práve sme včera plánovali náš ďalší webinár a diskutovali sme o niektorých kritériách týkajúcich sa dochádzky, propagácie a trvania ... a potom som to práve dnes dostal! Spoločnosť ON24 vydala vydanie svojej výročnej správy Webinar Benchmarks Report za rok 2015, ktorá analyzuje kľúčové trendy pozorované na zákazníckych webinároch ON24 za posledný rok. Referenčné výkony na webinároch Kľúčové zistenia Webinar interaktivita - 35% percent webinárov integrovaných aplikácií sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a LinkedIn, a 24 percent webinárov