Lokálne: Vytvorte databázu počítačov, aby ste mohli rozvíjať a synchronizovať svoje stránky WordPress

Ak ste sa mnohokrát venovali vývoju WordPress, viete, že práca na miestnom počítači alebo notebooku je často oveľa flexibilnejšia a rýchlejšia, ako keby ste sa vždy museli starať o vzdialené pripojenie. Spustenie lokálneho databázového servera môže byť dosť nepríjemné ... napríklad nastavenie MAMP alebo XAMPP na spustenie lokálneho webového servera, prispôsobenie vášho programovacieho jazyka a následné pripojenie k databáze. WordPress je z architektúry veľmi jednoduchý