JustControl.it: Automatizujte zhromažďovanie údajov o pripisovaní naprieč kanálmi

Digitálny marketing je poháňaný potrebou väčšieho prispôsobenia: nové zdroje údajov, čerstvé kombinácie partnerstiev, neustále sa meniace sadzby, prepracované scenáre UA atď. Pokiaľ ide o budúcnosť nášho odvetvia, sľubuje, že bude ešte náročnejšia a podrobnejšia. To je dôvod, prečo úspešní a začínajúci odborníci potrebujú uskutočniteľný vplyv na riešenie komplikovaných situácií a zložitých obrázkov. Mnoho existujúcich nástrojov však stále ponúka zastaraný prístup „univerzálny pre všetkých“. V rámci tohto prvého rámca všetky